DS4000

DS4000 serija digitalnih osciloskopa spada u visoku klasu osciloskopa i dizajnirana je koristeći danas mnoge najnaprednije tehnologije. Glavne karakteristike su analogna propusnost između 100 MHz – 500 Mhz, brzina uzorkovanja do 4 GSa/s i do četiri analogna kanala. DS4000 serija idealna je za razvoj industrijske elektronike u brojnim industrijama kao što su telekomunikacijska, obrambena, prometna itd.

Karakteristike

  • Up to 500 MHz bandwidth
  • 4 GSa/s sample rate
  • 2 or 4 Analog channels available
  • 140 million memory points, standard
  • 110,000 Waveforms per second
  • Original Ultravision technology
  • Hardware allows for real-time, continuous waveform recording and waveform analysis