DSA1000

DSA1000 serija analizatora spektra nudi vrhunske karakteristike za ekonomsku cijenu te je pogodna za korištenje u laboratorijskim i terenskim aplikacijama. Rigolova digitalna IF tehnologija garantira pouzdanost i performanse u najzahtjevnijim RF aplikacijama. Zbog izuzetne vrijednosti za svoju cijenu široko se koristi kod proizvodnje elektroničkih uređaja te za istraživanje i razvoj novih proizvoda.

Karakteristike

  • 2 and 3 GHz frequency models available
  • All digital IF Design
  • 100 Hz Minimum Resolution Bandwidth
  • Unique Widescreen Display and VGA output
  • Save thousands of measurements and system configurations with 1 GB of internal storage
  • Options including Tracking Generator, Battery, Advanced Measurements, PreAmplifier, and Case